اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۱۶:۱۲
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۰۹
اذان ظهر
۱۱:۴۵:۵۶
غروب آفتاب
۱۶:۴۳:۱۶
اذان مغرب
۱۷:۰۲:۱۵