اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۱۶:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۴:۲۶
اذان ظهر
۱۳:۰۲:۲۱
غروب آفتاب
۱۹:۱۹:۳۹
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۰۶