اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۱۳:۲۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۹:۳۴
اذان ظهر
۱۲:۱۲:۰۴
غروب آفتاب
۱۷:۴۳:۵۳
اذان مغرب
۱۸:۰۱:۳۱