اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۱
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۳۶
غروب آفتاب
۱۹:۴۱:۳۶
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۳۹