اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۴:۲۲:۲۱
طلوع افتاب
۰۵:۴۸:۳۲
اذان ظهر
۱۱:۴۹:۴۹
غروب آفتاب
۱۷:۴۹:۱۹
اذان مغرب
۱۸:۰۶:۳۴