اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۴:۴۸:۳۶
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۰۵
غروب آفتاب
۱۹:۳۸:۵۸
اذان مغرب
۱۹:۵۶:۵۶