برچسب ها - جزييات تعطيلى كاركنان و ادارات در هفته آينده
برچسب: جزییات تعطیلى کارکنان و ادارات در هفته آینده
جزييات تعطيلى كاركنان و ادارات در هفته آينده
به استناد اظهارات انصاری در هفته آینده فقط کارکنان آن... بخش که ارائه دهنده خدمات ضروری هستند باید در محل... کار حاضر شوند و بخش های غیر ضروری تعطیل اند... این در حالی است که طبق بخشنامه هفته قبل سازمان...
ایسنا دولت به فاصله یک هفته تصمیم گرفت نحوه حضور... کارکنان را از درصدی به تعطیلی تمامی ادارات به جز... خدمات ضروری سازمان تغییر دهد اما اینکه تمامی دستگاه های... مشمول دست به این تعطیلی بزنند یا نه مشخص نیست...
کد خبر: ۹۱۹۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۷