پیام فرمانده انتظامی شهرستان بابلسربه مناسبت آغاز سال تحصیلی

به گزارش تابناک مازندران، تعلیم وتربیت ازدیرباز درفرهنگ غنی دینی وملی ما واجد والاترین جایگاه بوده ودرجهان معاصرهم آموزش و پرورش به‌عنوان عامل مولد سرمایه‌های ارزشمندانسانی ومحور توسعه پایدارتلقی شده و ازنقشی کم نظیردرپیشرفت جوامع برخوردارمی باشد.

پیام فرمانده انتظامی شهرستان بابلسربه مناسبت آغاز سال تحصیلی
 


یکی ازمهم ‌ترین ویژگی‌های مقطع زمانی بازگشایی مدارس در سال جاری،تلاقی آن باایام‌ الله ماه محرم الحرام تداعی بخش قیام عاشورا وهفته دفاع مقدس است وهمه در چنین روزهایی به یاد می ‌آوردند که چگونه ازخودگذشتگی،ایثار وشهامت جوانان این مرز و بوم اسلامی سبب شد تادشمنان قسم خورده،زمین ‌گیر شده وبه زانودرآیند.
مراتب سپاس وقدرشناسی خود را به اساتید،معلمان،مربیان وخانواده فرهیخته و زحمت کش آموزش و پرورش شهرستان بابلسر که باهمت وتلاش خود در راستای تربیت نیروی انسانی عالم،خلاق وپایبند به ارزش‌ها واخلاق حسنه،گام های مؤثری بر می دارند،تقدیم واعلام می‌داریم بااستعانت ازخداوند متعال ودرسایه‌ همکاری ومشارکت مردم خوب،همچون همیشه در برقراری نظم و امنیت اجتماعی ازهیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر
سرهنگ عبدالله رضوانی