افزایش کشت ارقام‌های پاییزه در زمین‌های کشاورزی مازندران

۱۶ رقم جدید کلزا و گندم با هدف افزایش تولید امسال در زمین‌های کشاورزی مازندران کشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معان زراعت جهاد کشاورزی مازندران با اشاره آغاز کشت پاییزه محصولات کشاورزی در استان گفت:پارسال در ۲۳ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان کلزا کشت شد که امسال این سطح به ۴۰ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

پورنصرالله افزود: پیش بینی می‌شود کشت پاییزه کلزا امسال در ۱۵ هزار هکتار از زمین‌های شالیزاری و ۲۵ هکتار از زمین‌های خشکه زاری کشت شود.

او گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی پیش بینی کردند بیش از ۷۰ هزار تن کلزا از این زمین‌های کشاورزی برداشت شود.

پیش بینی برداشت ۱۵۰ هزار تنی گندم بدون افزایش سطح کشت

معان زراعت جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال سطح کشت گندم در زمین‌های کشاورزی استان افزایش نخواهد یافت، افزود: سطح کشت گندم پارسال در استان ۵۱ هزار هکتار بوده که این میزان امسال افزایش نخواهد یافت.

پورنصرالله با بیان اینکه پارسال ۱۲۳ هزار تن گندم از گندمزار‌های استان برداشت شده است، گفت: پیش بینی می‌شود امسال با انجام عملیات بهزراعی و بهنژادی میزان تولید گندم به ۱۵۰ هزار تن افزایش یابد.

او گفت: برای تحقق این میزان تولید همه نهاد‌های مورد نیاز کشاورزان اعم از بذر و کود تهیه و آماده توزیع میان کشاورزان استان است.

پورنصرالله افزود: کشاورزان می‌توانند برای دریافت حواله خرید بذر و کود و مشاوره‌های فنی به مراکز خدماتی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

معان زراعت جهاد کشاورزی مازندران گفت: برای افزایش تولید کلزا و گندم امسال وزارت جهاد کشاورزی ۱۰ رقم کلزا داخلی و خارجی و ۶ رقم گندم داخلی از نوع پرمحصول به کشاورزان مازندران معرفی کرده است و قرار است در زمین‌های کشاورزی کشت شود.