اخاذی از دختران جوان با شیوه جن گیری

به گزارش تابناک مازندران، سرهنگ"عبدالله رضوانی"درتشریح این خبر،گفت:ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی باانجام اقدامات اطلاعاتی متهم راکه با عمل درون پویی،تسلط برذهن واستفاده ازفنون سخنوری به بهانه دفع جن اقدام به اغفال دختران جوان می کردشناسایی کردند.

اخاذی از دختران جوان با شیوه جن گیری
 


سرهنگ رضوانی،خاطرنشان کرد:پس از هماهنگی های قضائی متهم که با اغفال وکشاندن دختران جوان به منزل شخصی،بااستفاده ازروش هیپنوتیزم آنان راازحالت عادی خارج وپس ازتهیه عکس وفیلم باتهدیدانتشاراقدام به اخاذی ازآنان می کرددرعملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد
رضوانی درادامه افزود: دربازرسی ازمخفیگاه وسیستمهای رایانه ای متهم عکس وفیلم های تهیه شده ازقربانیان کشف شد.
وی بابیان این که متهم،پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد،گفت: جن گیری ورمالی ازجمله اقداماتی است که افرادسودجواقدام به اغفال شهروندان مي کنندواثرات جبران ناپذيري رابرروي سلامت جسمي ورواني افرادمي گذارند
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسردرخاتمه ازمردم خواست:از اعتمادبه اینگونه افرادخودداری وهرگونه اخبارواطلاعات دراين زمينه راازطريق سامانه110به پلیس اطلاع دهندودرصورتی که شکایتی دارندبه پلیس آگاهی مراجعه کنند