ممنوعیت قطع خدمات عمومی مدارس مازندران

 استاندار مازندران : قطع آب،برق و گاز مدرسه ها ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استاندار مازندران در نشست امروز شورای آموزش و پروش استان ،قطع خدمات عمومی از جمله آب،برق و گاز مدرسه ها را ممنوع دانست.
احمدحسین زادگان با تاکید بر هوشمند و بهینه کردن مصرف خدمات عمومی در مدرسه ها تصریح کرد:کاهش هزینه باید اولویت مدیران باشد.
رئیس شورای آموزش و پرورش مازندران با اشاره به عضویت صد هزار دانش آموز مازندرانی در سمن های اجتماعی و فرهنگی گفت: تهیه بسته های فرهنگی با موضع پیامدهای نامناسب ریا،دروغگویی و خشم نقش مهمی در شهروند سازی دانش آموزان ایفا خواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هم به بدهی یک میلیارد تومانی آموزش و پرورش در بخش خدمات عمومی اشاره کردو تقسیط بدهی و جلوگیری از قطع نکردن این خدمات را خواستار شد.
نیکزاد همچنین با اشاره به بدهی این اداره کل به تامین اجتماعی گفت: در این زمینه درصدد برگزاری نشست با تامین اجتماعی هستیم.
وی با بیان اینکه بیست و یکمین جشنواره خیران مدرسه ساز در 15 شهرستان برگزار شد ، از برپایی جشنواره هایی امسال برای قدردانی از نیکوکاران مدرسه ساز در 120 مدرسه استان خبر داد.