۲.۵ میلیارد تومان تسهیلات بهزراعی به چایکاران پرداخت شد
به گزارش تابناک : محمدولی روزبهان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور به حساب آنها واریز شد.
رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه با پرداخت این مبلغ، ۱۶۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال واریز شده است، افزود: این میزان معادل ۸۰ درصد از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران است.
منبع : جاهد خبر