کودکان کار معضلی که هرروز برتعداد انان افزوده میشود و یک نازیبایی اجتماعی که باید توسط دولتها ازبین برود کودکانی که درسن تحصیل رایگان درحال ازار دیدن و فشارهای روانی وگرسنگی و زندگی انگلی هستند و اثار این فشارهای روانی دربزرگ سالی بس شدید و غیرقابل جبران است که خود انان میتواند مهره ای برای ازار کودکان نسل های بعد و انواع بزهکاری های اجتماعی شوند
کد خبر: ۹۷۹۵۵۲
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۲ 18 July 2021

به گزارش تابناک مازندران، مطالعه ساختار بازار کار به منظور شناخت ارتباط بين نوع شغل، محل سکونت، ويژگي هاي سرپرست خانوار و نيز فقر کودکان راهنماي مناسبي براي سياست گذاران در تخصيص منابع عمومي براي کاهش فقر کودکان است. هدف اصلي اين مطالعه فراهم کردن تصويري روشن از وقوع فقر با توجه به ارتباط فقر کودکان با بازار کار در ايران است.
روش شناسي: با استفاده از داده هاي هزينه درآمد خانوار 1985 مرکز آمار ايران ابتدا ترکيب بازار کار بر حسب مشاغل عمومي، خصوصي و اجاره بگير تعيين و سپس با استفاده از شاخص فوستر، گرير، توربک (2000) خانوارهاي فقير شناسايي شدند. در ادامه بر اساس نوع شغل سرپرست خانوار، جنسيت، ميزان تحصيلات و منطقه سکونت (شهري ـ روستايي) خانوارهاي فقير در هر زير گروه جمعيتي محاسبه، سپس نسبت کودکان عضو خانوارهاي فقير به تعداد کل کودکان محاسبه مي شود. و در ادامه با توجه به ويژگي هاي اين خانوارها به ارزيابي فقر کودکان مي پردازيم.
نتايج: از جمله نتايج اين مطالعه كه مي توان به آن اشاره کرد آن که جمعيت کثيري از کودکان فقير (80.58 درصد) در خانوارهاي با سرپرست مرد که در بخش خصوصي رسمي شاغل اند، زندگي خود را مي گذرانند. 4.35 درصد فقر کودکان در خانوارهاي زن سرپرست شاغل در بخش خصوصي قرار دارند. اين تصوير از شيوع فقر در ايران، چالش هاي به شدت مهمي را براي موفقيت هر طرح به منظور اصلاح اقتصادي فراهم مي کند.
گفتنی اینکه :
فقر ناشی از بیکاری براثر کرونا و تعطیلی کارگاهها وتولیدی ها و مراکز بسته بندی و توزیع و شرکت های خدماتی ودوره گردی و دستفروشی و مترو گردی و بازارهای مکاره را هم‌باید به این معضلات افزود

درجامعه ایران بیشترین کارهای خدماتی سهم زنان و کودکان است که با ساعاتی بالاتراز ساعات قانون کار و با مبلغی بسیار کمتراز قانون کار درحال فعالیت بودند
( بیشترین کودک کار درشهرهای بزرگ ایران متراکم هستند و درشهرهای کوچک به دلیل اشنایی خانوار کودکان به شهرهای همجوار یا شهرهای بزرگ منتقل میشوند و یا فروخته میشوند.....)
که طی دوسال اخیر این حداقل ها ی کاری نیز کاهش یافته
فارغ از بیان اعداد وارقام وضعیت کودکان کار درایران به جایی رسیده که با هدایت و سرپرستی (ملکه گدایان یا پادشاه گدایان )
درشهرهای همجوار یا درداخل شهرهای بومی خود سرپرستی میشوند از جمع اوری کاغذ وکارتن تا جمع اوری انواع زباله....

وبعضا این کودکان دستنمزدی جز یک وعده غذای اندک ندارند
نداشتن شناسنامه
کودک ازاری
فروش اعضای بدن این کودکان
فروش این کودکان به خارج ازکشور و مافیای قاچاق دختران بی سرپرست و فاقد فامیل
از انواع کودکان کار محسوب میشود
درهمین راستا
میتوان به اموزش انواع سرقت به این کودکان و تجمع در مراکز خرید و رستورانها و خیابانها ونازیبایی شهرها
یا با عنوان گل فروشی و پاک کردن شیشه های ماشین ها پشت چراغ قرمز
و امثالهم نام برد

از جامعه اماری کودکان کار در بالا نام بردم بیش ازنیمی از این کودکان بصورت غیر مشروع زباله ها را برای شهرداری های هرمنطقه تفکیک میکنند که دستمزد ناچیزی نیز دریافت میکنند که بارها اززبان انان شنیده شده و یا شکار دوربین ها گردیده وشهرداری ها بااین انگیزه که دستمزد کمتر و کار دقیقتر و داشتن قلمرو را هدف قرار دهند به این ضد ارزش متوسل شدندالبته درایران

کوتاه سخن اینکه:


کودکان کار معضلی که هرروز برتعداد انان افزوده میشود و یک نازیبایی اجتماعی که باید توسط دولتها ازبین برود کودکانی که درسن تحصیل رایگان درحال ازار دیدن و فشارهای روانی وگرسنگی و زندگی انگلی هستند و اثار این فشارهای روانی دربزرگ سالی بس شدید و غیرقابل جبران است که خود انان میتواند مهره ای برای ازار کودکان نسل های بعد و انواع بزهکاری های اجتماعی شوند و اینگونه میشود که میزان بیماران روانی یا از این کانال ویا از کانال فشارهای روانی ازدرون خانواده افزوده میگردد.
قسمتی از جامعه که هرگز به حساب نیامدند اما وجود دارند و گروهی که روز به تعدادانان افزوده شد اما امار دقیقی ازانان دردست نیست.....
مافیای کودکان کار را باید شناخت و پیگیری کرد وبه جامعه معرفی کرد و دولت های مقتدر از این ضعف و تهدید باید با فرصت یک قوت اجتماعی در خصوص کار در شرکت ها وتولیدی ها و کانون های اصلاح و تربیت و اموزش ضمن کار و سامان دهی اصولی وعلمی برخورد کنند ....به امید ان روز.....

اعداد وارقام بروزرسانی شده با توجه به امار سال ۱۳۹۵

نویسنده مقاله

سمیه رضا قلی پور

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و تنظیم خانواده


تیرماه ۱۴۰۰شمسی

برچسب ها: کودکان کار
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین