اعلام برنامه هفته اول تا هفتم لیگ یک فوتبال
برنامه هفته اول تا هفتم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشوراعلام شدکه طبق برنامه تیم شایسته خونه به خونه مازندران میزبان ملوان بندر انزلی شد.
کد خبر: ۶۳۹۱۹۱
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۱ 04 August 2018

به گزارش تابناک مازندران،  برنامه هفته اول تا هفتم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشوراعلام شدکه طبق برنامه تیم شایسته خونه به خونه مازندران میزبان ملوان بندر انزلی شد.


براساس این گزارش، برنامه هفته اول تا هفتم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشوراعلام شد.

 کمیته مسابقات برنامه مسابقات هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول در فصل ‏‏98-97 را اعلام کرد.

هفته اول:‏
شنبه 20 مرداد 97‏
ماشین‌سازی تبریز- بادران تهران- ساعت18:15 – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
اکسین البرز - فجر سپاسی شیراز- ساعت19:30 – ورزشگاه انقلاب کرج
نفت تهران - سیاه‌جامگان مشهد- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد.‏
شاهین شهرداری بوشهر - گل‌گهر سیرجان- ساعت 20:15 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
کارون اروند خرمشهر - استقلال جنوب ‏تهران- ساعت 20:30 – ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ‏‏21 مرداد 97‏
مس کرمان - شهرداری ماهشهر- ساعت 18:50 – ورزشگاه امام علی کرمان
برق جدید شیراز - مس رفسنجان - ساعت 19:10 – ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز- ساعت 19:30 – ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران - ملوان بندر انزلی- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد ‏

هفته دوم
شنبه 27 مرداد 97‏
شهرداری تبریز -نفت تهران- ساعت 18 – ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ تبریز
گل گهر سیرجان -مس کرمان ‏- ساعت 18:45 – ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ سیرجان
فجرسپاسی شیراز- آلومینیوم اراک - ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- ماشین سازی تبریز- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏

یکشنبه 28 مرداد 97‏
سیاه جامگان مشهد -خونه به خونه ‏مازندران- ساعت 18:30 – ورزشگاه ثامن مشهد
مس رفسنجان- کارون اروند خرمشهر- ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
بادران تهران- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد ‏.‏
ملوان بندر انزلی -برق جدید شیراز- ساعت 19:30 – ورزشگاه تختی انزلی
شهرداری ماهشهر- اکسین البرز- ساعت 20:15 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏

هفته سوم
شنبه 3 شهریور 97‏
برق جدید شیراز- استقلال جنوب تهران- ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز
خونه به خونه مازندران -فجرسپاسی ‏شیراز- ساعت 19 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏
نفت تهران- شهرداری ماهشهر- ساعت 19 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏
کارون اروند خرمشهر -سیاه جامگان ‏مشهد- ساعت 20:15 – ورزشگاه نفت و گاز ‏گاروندان خرمشهر

یکشنبه 4 شهریور 97‏
ماشین سازی تبریز- گل گهر سیرجان- ساعت 18 – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
مس رفسنجان- ملوان بندر انزلی- ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
آلومینیوم اراک -مس کرمان- ساعت 19:15– ورزشگاه امام خمینی اراک
اکسین البرز- بادران تهران- ساعت 19:15– ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری تبریز- ساعت 20– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته چهارم
جمعه ‏‏16 شهریور 97‏
شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز- ساعت 17:45– ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ تبریز
سیاه جامگان مشهد- برق جدید شیراز- ساعت 18:10– ورزشگاه ثامن مشهد
گل گهر سیرجان- خونه به خونه ‏مازندران- ساعت 18:30– ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ سیرجان
مس کرمان- اکسین البرز- ساعت 18:30– ورزشگاه امام علی کرمان
فجرسپاسی شیراز- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت 18:45– ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- آلومینیوم اراک- ساعت 20– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
ملوان بندر انزلی- کارون اروند خرمشهر- ساعت 19– ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- نفت تهران- ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگرد.‏
بادران تهران -مس رفسنجان- ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏

هفته پنجم
شنبه 31 شهریور 97‏
مس رفسنجان- شهرداری تبریز- ساعت 15:45– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
برق جدید شیراز- شهرداری ماهشهر- ساعت 16– ورزشگاه پارس شیراز
نفت تهران- بادران تهران- ساعت 16– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
ملوان بندر انزلی- سیاه جامگان مشهد- ساعت 16:15– ورزشگاه تختی انزلی
شاهین شهرداری بوشهر- مس کرمان- ساعت 17:25– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

یکشنبه اول مهر 97‏
خونه به خونه مازندران- استقلال جنوب ‏تهران- ساعت 16– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد بابل
آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان- ساعت 16– ورزشگاه امام خمینی اراک
ماشین سازی تبریز- اکسین البرز- ساعت 16:15– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
کارون اروند خرمشهر- فجرسپاسی شیراز- ساعت 17:30– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته ششم ‏
شنبه 7 مهر 97‏
سیاه جامگان مشهد- مس رفسنجان- ساعت 15:15– ورزشگاه ثامن مشهد
بادران تهران- کارون اروند خرمشهر- ساعت 15:45– ورزشگاه کارگران تهران
اکسین البرز- آلومینیوم اراک- ساعت 16– ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- ماشین سازی تبریز- ساعت 17– ورزشگاه امام علی کرمان

یکشنبه 8 مهر 97‏
گل گهر سیرجان- نفت تهران- ساعت 15:30– ورزشگاه امام علی سیرجان
استقلال جنوب تهران- ملوان بندر انزلی ‏- ساعت 15:45– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
فجرسپاسی شیراز- برق جدید شیراز- ساعت 16– ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران- ساعت 16– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت 17:30– ورزشگاه شهداء ‏ ماهشهر

هفته هفتم
چهارشنبه ‏‏18 مهر 97‏
خونه به خونه مازندران-بادران تهران- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
مس رفسنجان- استقلال جنوب تهران- ساعت 15:15- ورزشگاه اعلام میگردد
ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان- ساعت 15:30- ورزشگاه تختی انزلی
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک- ساعت 15:30- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
برق جدید شیراز- مس کرمان- ساعت 15:45- ورزشگاه پارس شیراز

پنجشنبه 19 مهر 97‏
سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز- ساعت 15- ورزشگاه ثامن مشهد
نفت تهران- فجرسپاسی شیراز- ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد تهران
شاهین شهرداری بوشهر- اکسین البرز- ساعت 17- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
کارون اروند خرمشهر- شهرداری ‏ماهشهر- ساعت 17:15- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
مرجع / ایسنا

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار